Jami' At-Tarmizi Jilid 1

Kitab Jami' At Tarmizi karangan Imam at-tarmizi merupakan kitab hadith yang menepati kedudukan keepat berbanding al-kutub as-sittah yang lain iaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' at-tarmizi, Sunan an Nasa'i dan Sunan Ibn Majah. Antara keistimewaan kitab ini ialah kandungan hadith-hadithnya yang meliputi pelbagai topik dan bidang bukan sahaja terhad kepada hadith-hadith hukum sahaja. Ia turut memuatkan maklumat perselisihan ulama' mengenai amalan ibadat berdasarkan hadith sama ada daripada sahabat, tabi'in, atba' at-tabi'in dan ulama' mujtahidin, pandangan ulama' terhadap perawi dari sudut al-jarh wa at-Ta'dil dan yang paling penting sekali ialah darjat hadith oleh Imam at-Tarmizi pada sebahagian besar hadithnya. Melalui kitab ini juga, pembaca didedahkan dengan pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai sesuatu amalan ibadat berdasarkan hadith yang dibincangkan. Justeru, ia boleh dijadikan sumber rujukan bagi mengenal pasti pendapat-pendapat Imam asy-Syafi'i dalam sesuatu ibadat.
SKU: WB08
80.00 (MYR)
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut.